V našem přístupu k dětem a ke vzdělávání vycházíme především z koncepce lesních mateřských škol (LMŠ). Tato koncepce není detailně definována jako montessori, waldorf, intuitivní pedagogika, jenský plán a podobně. Jednotlivé LMŠ se napříč světem i Českou republikou náplní své práce s dětmi právě těmito přístupy liší, základní prvky mají však vesměs společné. Jsou to především každodenní pobyt v lese a respektující přístup založený na nenásilné komunikaci a rovnocenném vztahu mezi dospělými a dětmi.

Kalužníček nabízí výchovu a vzdělávání inspirované lesní pedagogikou pro děti ve věku 3-6 let (popř. sedmileté děti s odloženou školní docházkou). Ráno se scházíme na zahradě, v chladnějších měsících u ohně. Na dopolední výpravy chodíme do okolních lesů a na naše další oblíbená místa – louky, k potůčkům, k rybníkům, na hliněnou skluzavku, atp. Oběd a odpolední aktivity se konají opět zázemí, které nám poskytuje jurta s rozlehlou zahradou v Lomničce u Tišnova.

Průvodci jsou osobnosti, které svým příkladem pomáhají dětem řešit různá nedorozumění. S respektujícím postojem přistupují k individualitě každého. Nehodnotí výkony dětí, ale přijímají jejich rozdílnost a pestrost.

Rodiče svým pevným rozhodnutím podporují děti v překonání počátečního odpoutávání se a poskytují jim tak důvěru v jejich schopnosti a jejich samostatnost.

Naším společným cílem je zajistit dětem výchovu a vzdělávání v přirozeném prostředí, tzn. v malé skupině, v přímém kontaktu s přírodou.
Pedagogická koncepce LRKT Kalužníček

Kalužníček dětem poskytuje:

 • individuální přístup ve skupině maximálně 18 dětí,
 • prožitkové učení v souladu s přirozeným rytmem roku
 • rozvíjení fantazie, tvořivosti i spolupráce s ostatními,
 • posilování důvěry ve vlastní síly a vnímání vlastních hranic,
 • doprovázení, trpělivost, naslouchání, respektující přístup a bezpodmínečné přijetí ze strany průvodců
 • odpočinek a odpolední tvoření ve vytopitelném zázemí,
 • dostatečné množství přímých plnohodnotných zážitků spojených s děním v přírodě,
 • spontánní, a přitom bezpečný pohyb v přírodě.

Dovednosti, které se v klubu společně učíme:

 • zodpovědnosti za sebe, rozlišení rizik a rozpoznání svých hranic.
 • respektovat přání druhých.
 • nevyrušovat ostatní při hře (nejdříve se jich zeptáme, zda se můžeme připojit).
 • vzájemně si nic nebrat.
 • konflikty řešit nenásilně.
 • vyjádřit své pocity.
 • říkat druhým, co mi vadí a co nechci, aby dělali.