LRKT Kalužníček

Místo, kde si děti mohou dosyta svobodně hrát. Od podzimu do léta venku v souladu s přirozeným koloběhem roku. Skupina, ve které se-děti i dospělí, učíme rozpoznávat a srozumitelně komunikovat své hranice; učíme respektu, ohleduplnosti i laskavosti k sobě, k sobě navzájem i k přírodě. Snažíme se, aby nám spolu bylo hezky na světě.
Děti, které Kalužníček navštěvují dlouhodobě, bývají silné v sociálních dovednostech, pohybově zdatné, poměrně otužilé a samostatné. S celodenním pobytem venku, v lese, jde ruku v ruce přirozený rozvoj pohybové koordinace, hrubé i jemné motoriky, schopnosti orientace ve známém i méně probádaném prostředí i odpovědného fungování ve skupině.

Nabízíme

  • předškolní vzdělávání v připraveném bezpečném prostředí v souladu s přirozeným koloběhem roku
  • dvou, tří, čtyř nebo pětidenní docházku dle potřeb rodiny
  • v rámci školního roku neomezené čerpání náhrad za řádně omluvené dny
  • max. 18 dětí ve věku 3–7 let
  • zkušený tým průvodců
  • úterní ranní program v sokolovně
  • čtvrteční putovní skupinu
  • prázdninový provoz a tábory
  • úterní klubík pro mladší děti s rodiči
  • komunitní rozměr – slavnosti, setkávání, brigády a mnoho dalšího

Lesní

Lesní školky nabízejí vzdělávání dětí v přirozeném prostředí – venku v přírodě, v malém, věkově různorodém kolektivu. Na děti zde čeká velké množství nerozptylujících podnětů, které rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu i samostatnost. Děti plně prožívají proměny přírody během všech ročních období. Mnohahodinovým pobytem na čerstvém vzduchu se denně přirozeným způsobem zocelují, trénují a posilují imunitní systém. Pro děti je každé počasí krásné svým vlastním způsobem a výzvami, které přináší. Stačí se vhodně obléct.
Svobodná hra a aktivity, které si děti samy vybírají, je učí poznávat své vlastní zájmy, nadání, jedinečnost i hranice. V neustálých interakcích s ostatními se pak učí respektovat hranice druhých i své a rozvíjí komunikační dovednosti i schopnost spolupráce.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace lesních MŠ.

Rodinný Klub

Náš rodinný klub vznikl na Tišnovsku už v roce 2009 z iniciativy skupiny místních rodičů. Od doby svého vzniku prošel klub mnohými změnami a stále se rozvíjí. Každý z průvodců, každá z koordinátorek, každá rodina s dětmi zanechává svůj otisk.
Během roku se setkáváme při tradičních slavnostech – dožínkové, světélkové, vánoční, jarní a závěrečné slunovratové; pravidelných schůzkách s týmu s rodiči, brigádách, veřejných akcích (např. tišnovské bleší trhy či různé happeningy) atd.
Množství dětí a rodin, které naší „školkou“ už prošly je obrovské. Když odcházeli ti první, rodiče pro ně založily školu, ze které později vznikly školy dvě, každá s trochu jiným zaměřením – Montessori ZaHRAda se zázemím v Tišnově a Základní demokratická škola CoLibri se sídlem v Předklášteří. Zřizovatelem obou škol je Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Pod Hnízdem na podzim 2021 zahájila svůj provoz i naše další spřízněná instituce Lesní Montessori MŠ Ledňáček.

na Tišnovsku

V době svého vzniku v r. 2009 měl rodinný klub zázemí v tee-pee v Pejškově. Odtud jsme se hned následující rok přemístili do Heroltic a v r. 2011 do Předklášteří do chatky u kapličky na konci sadu za rybníkem. Krásné místo jsme během našich výprav našli v Předklášteří na kopci. Slovo dalo slovo a v r. 2012 jsme se tam přemístili a vedle chatky, která nám sloužila jako zázemí na zimní měsíce, jsme postavili naše tee-pee. Jak šel čas, stále více jsme vnímali neudržitelnost aktuálního zázemí, které za dobu působení klubu mělo bezesporu nejsilnější genius loci, nicméně jeho dostupnost a nedostatečná vybavenost (např. vodu jsme denně nosili do strmého kopce) začala být pro rodiny v každodennosti problematická. A tak jsme v r. 2014 opět přesídlili, tentokrát do Brusné. Ó, jak nám tam bylo krásně.
V roce 2015 jsme získali velkou dotaci na postavení jurty jako zázemí pro náš klub. Jurta se ale do Brusné už nevešla, a tak jsme hledali, kam se přemístíme dále. Tentokrát jsme už chtěli najít kus země, kde budeme moci být dlouhodobě. Podařilo se. Poslední stěhování proběhlo v květnu 2016 do Lomničky u Tišnova.

Aktuálně

So 11. 5. 2024 Smyslů plný festival

Kalužníček letos slaví 15 let od svého vzniku, přijďte to oslavit s námi! Kdy: v sobotu 11. května 2024 od […]

St 17. 4. 2024 Den otevřených dveří

Přemýšlíte o zapsání vašeho dítka do Kalužníčku? Přijďte se k nám podívat. Můžete s námi strávit celé dopoledne nebo přijít […]

Chcete nás podpořit?

Bez finanční podpory z různých grantů, obecních, městských i krajských institucí či darů od firem i soukromých dárců by Kalužníček […]