LRKT Kalužníček

Místo, kde si děti mohou dosyta svobodně hrát. Od podzimu do léta venku v souladu s přirozeným koloběhem roku. Skupina, ve které se-děti i dospělí, učíme rozpoznávat a srozumitelně komunikovat své hranice; učíme respektu, ohleduplnosti i laskavosti k sobě, k sobě navzájem i k přírodě. Snažíme se, aby nám spolu bylo hezky na světě.
Děti, které Kalužníček navštěvují dlouhodobě, bývají silné v sociálních dovednostech, pohybově zdatné, poměrně otužilé a samostatné. S celodenním pobytem venku, v lese, jde ruku v ruce přirozený rozvoj pohybové koordinace, hrubé i jemné motoriky, schopnosti orientace ve známém i méně probádaném prostředí i odpovědného fungování ve skupině.

Nabízíme

  • předškolní vzdělávání v připraveném bezpečném prostředí v souladu s přirozeným koloběhem roku
  • dvou, tří, čtyř nebo pětidenní docházku dle potřeb rodiny
  • v rámci školního roku neomezené čerpání náhrad za řádně omluvené dny
  • max. 18 dětí ve věku 3–7 let
  • zkušený tým průvodců
  • úterní ranní program v sokolovně
  • čtvrteční putovní skupinu
  • prázdninový provoz a tábory
  • úterní klubík pro mladší děti s rodiči
  • komunitní rozměr – slavnosti, setkávání, brigády a mnoho dalšího

Lesní

Lesní školky nabízejí vzdělávání dětí v přirozeném prostředí – venku v přírodě, v malém, věkově různorodém kolektivu. Na děti zde čeká velké množství nerozptylujících podnětů, které rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu i samostatnost. Děti plně prožívají proměny přírody během všech ročních období. Mnohahodinovým pobytem na čerstvém vzduchu se denně přirozeným způsobem zocelují, trénují a posilují imunitní systém. Pro děti je každé počasí krásné svým vlastním způsobem a výzvami, které přináší. Stačí se vhodně obléct.
Svobodná hra a aktivity, které si děti samy vybírají, je učí poznávat své vlastní zájmy, nadání, jedinečnost i hranice. V neustálých interakcích s ostatními se pak učí respektovat hranice druhých i své a rozvíjí komunikační dovednosti i schopnost spolupráce.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku je spoluzakladatelem Asociace lesních MŠ.

Rodinný Klub

Náš rodinný klub vznikl na Tišnovsku už v roce 2009 z iniciativy skupiny místních rodičů. Od doby svého vzniku prošel klub mnohými změnami a stále se rozvíjí. Každý z průvodců, každá z koordinátorek, každá rodina s dětmi zanechává svůj otisk.
Během roku se setkáváme při tradičních slavnostech – dožínkové, světélkové, vánoční, jarní a závěrečné slunovratové; pravidelných schůzkách s týmu s rodiči, brigádách, veřejných akcích (např. tišnovské bleší trhy či různé happeningy) atd.
Množství dětí a rodin, které naší „školkou“ už prošly je obrovské. Když odcházeli ti první, rodiče pro ně založily školu, ze které později vznikly školy dvě, každá s trochu jiným zaměřením – Montessori ZaHRAda se zázemím v Tišnově a Základní demokratická škola CoLibri se sídlem v Předklášteří. Zřizovatelem obou škol je Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Pod Hnízdem na podzim 2021 zahájila svůj provoz i naše další spřízněná instituce Lesní Montessori MŠ Ledňáček.

na Tišnovsku

V době svého vzniku v r. 2009 měl rodinný klub zázemí v tee-pee v Pejškově. Odtud jsme se hned následující rok přemístili do Heroltic a v r. 2011 do Předklášteří do chatky u kapličky na konci sadu za rybníkem. Krásné místo jsme během našich výprav našli v Předklášteří na kopci. Slovo dalo slovo a v r. 2012 jsme se tam přemístili a vedle chatky, která nám sloužila jako zázemí na zimní měsíce, jsme postavili naše tee-pee. Jak šel čas, stále více jsme vnímali neudržitelnost aktuálního zázemí, které za dobu působení klubu mělo bezesporu nejsilnější genius loci, nicméně jeho dostupnost a nedostatečná vybavenost (např. vodu jsme denně nosili do strmého kopce) začala být pro rodiny v každodennosti problematická. A tak jsme v r. 2014 opět přesídlili, tentokrát do Brusné. Ó, jak nám tam bylo krásně.
V roce 2015 jsme získali velkou dotaci na postavení jurty jako zázemí pro náš klub. Jurta se ale do Brusné už nevešla, a tak jsme hledali, kam se přemístíme dále. Tentokrát jsme už chtěli najít kus země, kde budeme moci být dlouhodobě. Podařilo se. Poslední stěhování proběhlo v květnu 2016 do Lomničky u Tišnova.

Aktuálně

Ne 14. 5. Den lesních školek

Oslavte s námi Mezinárodní den lesních školek. V neděli 14. května od 14 do 18h v Tišnově. Těšíme se na vás!

Po 17.4. Den otevřených dveří

Přemýšlíte o zapsání vašeho dítka do Kalužníčku? Přijďte se k nám podívat. Můžete s námi strávit celé dopoledne nebo přijít na odpolední infoschůzku nebo obojí.

Po 27. 3. Čtyři dohody, benefiční představení pro Kalužníček

Veleúspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru Čtyři dohody Dona Miguela Ruize z roku 1997. Znovu do vás vstoupí nadčasová moudrost […]