Aneb co nám pomáhá, aby nám bylo dobře.

Aby pravidla fungovala, je třeba, aby je znali, respektovali a byli s nimi v souladu průvodci, rodiče i děti. Pravidla jsou dětem vysvětlována průběžně vždy v konkrétní situaci. Ta nejdůležitější si, je-li to třeba, často opakujeme v ranním kruhu. Rodiče se s pravidly klubu mohou seznámit zde. Často jsou pak diskutována a připomínána na „Kalužích“ – schůzkách týmu s rodiči.

Bezpečnost

 • při svačině a jiném jídle sedíme (v zimním období sedíme na podsedáku)
 • při cestě lesem a na jednotlivých zastaveních se děti vzdalují jen na dohled
 • kdo chce jít napřed, domluví si s průvodcem místo, kde bude čekat na skupinu
 • neznámých plodů, rostlin, hub se nedotýkáme rukou
 • lesní plody jíme jen s vědomím průvodce (v našem případně jde o ostružiny, šípky, trnky, dřínky…)
 • při práci s ostrým nářadím sedíme v bezpečné pozici, přenášíme bezpečně
 • klacky nosíme bezpečně – špičkou k zemi, hlídám si oba konce, jdu pomalu
 • na strom lezeme ve vhodném oblečení/obuvi, bez batohu, po domluvě s průvodcem
 • hrajeme si bez batohů na zádech
 • hra na zápas/střílení apod. je možná pouze v případě, že obě zápasící strany souhlasí a že se dodržuje základní bezpečnost, pro „zápasení“ máme vždy vyčleněno speciální místo
 • pokud hoří oheň, je u něho stále přítomný průvodce – „strážce ohně“, přikládáme s jeho souhlasem, nenapalují se klacky
 • topíme-li v jurtě, držíme se v bezpečné vzdálenosti od kamen

Naše lesní filosofie

 • V klubu si hrajeme s místními hračkami nebo s tím, co najdeme v lese či okolí, případně si sami vyrobíme, děti si nepřináší své hračky z domu. Chtějí-li děti mít s sebou svůj talisman, oblíbeného kamaráda – je to možné pokud zůstane po celý den v batohu.
 • Do klubu nepřinášíme sladkosti (s výjimkou narozeninových dní).
 • Přírodu chráníme – nelámeme stromům živé větve, nepleníme stanoviště mechů a rostlin, snažíme se být v lese tiše. Potřebujeme-li ke hře živé rostliny, květiny, větve – domluvím se s průvodcem i přírodou.
 • Živočichy necháváme v jejich přirozeném prostředí.
 • Sedíme-li ve společném kruhu, nemám u sebe „hračky“, mají své místo vedle kruhu nebo uprostřed kruhu.
 • Každá věc (hračka/nástroj) má své místo, po skončení práce vše uklidíme a uspořádáme tak, aby byly hry připraveny pro další děti.
 • V jurtě se pohybujeme klidně, bezpečně, pomalu. Skákat, běhat a jinak dovádět je možné venku.

Aby byla pohoda

 • Chováme se k sobě tak, aby nám spolu bylo dobře, neubližujeme si.
 • Nasloucháme si, mluví vždy jeden.
 • Nebereme si věci z ruky.
 • Respektujeme ostatní při hře. Nejdříve se zeptáme, zda se můžeme připojit.
 • Učíme se vyjádřit své pocity nahlas, říkat druhým, co se mi líbí i co mi vadí a co nechci, aby mi dělali.