Od školního roku 2020/2021 nabízíme Kalužníčkovým dětem pravidelnou putovní skupinu. Každý čtvrtek se vydáváme na celodenní výlet za poznáním do různých koutů Tišnovska. V teplých měsících se často držíme u vody – rybníků, potůčků, řek; a v těch chladnějších se kromě putování po lesích uchylujeme i do divadel, galerií, muzeí či zajedeme na výukový program ke spřáteleným organizacím.

Přibližný časový harmonogram:
9—9:30 Scházíme se na předem určených místech nebo v Tišnově na nádraží.
do 14h Putování.
14—16h Odpočinek v cíli putování, ohlédnutí za prožitky dne, hraní, čtení, předškolní příprava, vyzvedávání dětí či návrat do Tišnova.

Jídlo a zázemí:
Tato varianta školky je bez oběda. Děti si sebou nesou velkou svačinu na celý den. Když je cíl putování u někoho doma nebo na chatě, často nám tito naši andělé připraví polévku či jinou laskominu.
Každý týden máme domluvené nouzové zázemí pro případ extrémně špatného počasí (klubovny, DDM, podkroví u spřátelených rodin,….) a v chladných měsících pro odpočinek v teple nebo u ohně (mezi 14-16h).

Pro koho:
Pro 11 dětí od 4 let, které tuto fyzicky i psychicky náročnější variantu školky zvládnou.

Personální zajištění:
Provází, trasy vymýšlí a program a zázemí ve školním roce 2022/2023 zajišťují průvodkyně Hana Doleželová a Jitka Čechová. V případě jejich nepřítomnosti putováním provede někdo jiný z týmu. Skupinu vždy doprovází i jeden z našich zahraničních dobrovolníků.

Docházka:
Skupina je pro 11 dětí. Tyto děti mají v e-systému školky čtvrteční docházku vedenou v putovní skupině. V případě neúčasti (a včasné omluvy) si mohou vybrat náhradu standardně ve skupině se zázemím v jurtě. Děti, které do putovní skupiny zapsány nejsou, se do ní mohou přihlásit formou náhrady, je-li volná kapacita.

Pra/rodiče vítáni:
Chcete nás na některých našich výpravách nebo jejich částech doprovodit (třeba s mladším/starším sourozencem; prarodiče, aby poznali, jak to ve školce chodí)? Stačí se ozvat.

Přihlašování:
Máte-li zájem o přihlášení vašeho dítěte do putovní skupiny (bez ohledu na již nahlášenou docházku), domluvte se s koordinátorkou Kalužníčku (Adéla Nešporová, koordinatorka@kaluznicek.cz, 607088593).

Doporučíte?
Máte tip na vhodné zázemí na Tišnovsku, kam bychom se mohli v případě špatného počasí či na konci výprav mezi 14 -16h uchýlit? Tee-pee na zahradě, stodolu, podkroví, zahradu s ohništěm, váš obývák, babičky, dědečky, tetičky, strýčky, známé, kamarády? Pište koordinátorce nebo nabídněte přímo Hance či Jitce. Nebojte, na každém takovém místě se objevíme nejvíce dvakrát za rok ;).