Bez finanční podpory z různých grantů, obecních, městských i krajských institucí či darů od firem i soukromých dárců by Kalužníček nemohl už patnáctým rokem existovat.
V Kalužníčku rozvíjíme děti v oblastech, které se v současné společnosti ukazují jako klíčové:
🫶 V malém kolektivu učíme děti vlastní zodpovědnosti, nenásilné a respektující komunikaci.
🫶 Děti si mohou dosyta svobodně hrát. Poznávají tak své hranice a učí se poznávat a respektovat hranice druhých. Hledají a poznávají svá nadání a mohou se věnovat tomu, co je zrovna zajímá.
🫶  Díky celoročnímu pobytu venku za každého počasí se zcela přirozeně otužují a získávají skvělý základ pro svou obranyschopnos na celý život. Pohybem, běháním, hraním i řáděním v různých terénech získávají i skvělý pohybový základ do dalšího života – rozvíjí se koordinace, osvalení, hrubá i jemná motorika, orientační smysl a následně i sebevědomí, samostatnost nebo např. sounáležitost. 
💰Kalužníček můžete podpořit zasláním jakékoliv částky fromou daru na náš účet (viz. QR kód).
💰 Za poskytnutý finanční dar vystavíme potvrzení o daru, které můžete uplatnit v daňovém přiznání a částku si tak odečíst z daňového základu.